Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wersja do wydruku


Redakcja biuletynu

Data: 2011-03-13

Redakcja Biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Wanda Wołontowicz
Szkoła Podstawowa Nr 9
ul Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. (094)341-77-76

Za modyfikację informacji odpowiada:
Iwona Krysińska
Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. (094) 342-67-86


Dostęp do Informacji Publicznej

Data: 2011-03-13

Dostęp do Informacji Publicznej Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

  Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

  Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

  - Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  - Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  - Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
 •  


  Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnionej w BIP

  Data: 2011-03-13

  Udzielanie informacji publicznej na wniosek  Wymagane dokumenty:
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

  Opłaty:
  Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Urzędu

  Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Jednostka odpowiedzialna:
  Wydział organizacyjny

  Tryb odwoławczy:
  W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

  Podstawa prawna:
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

  Informacje o artykule


  Tytuł dokumentu

  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Data utworzenia

  0000-00-00

  Osoba wprowadzająca dokument

  Osoba tworząca dokument

  Rejestr zmian dokumentu

  • [2011-03-12] Utworzenie dokumentu przez Admin

  Dokument wyświetlono

  1092 razy