Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 852042
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni

LIDIA ROSIAK

Indywidualizacja w procesie nauczania matematyki

na etapie kształcenia zintegrowanego

Opracowała: Lidia Rosiak

 

W kształceniu zintegrowanym zaleca się, by w procesie edukacyjnym stosować indywidualizację wymagań i oczekiwań w stosunku do możliwości poszczególnych uczniów. Prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje metody i treści nauczania do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.

Zasadę indywidualizacji nauczania nauczyciel można realizować na różne sposoby np:

 • przez prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania,

Nauczyciel organizuje na zajęciach pracę uczniów w grupach. W trym samym czasie uczniowie pracują niezależnie od innych grup we własnym tempie i na miarę swoich możliwości. Nauczyciel ustala skład grupy, przydziela jej zadania i koordynuje pracą.  Jest to trudna forma dla prowadzącego, gdyż nauczyciel nie jest w stanie przez cały czas panować nad przebiegiem pracy uczniów. Jego zadanie sprowadza się do roli doradcy. W zajęciach prowadzonych tą metodą trzeba się liczyć z prowadzeniem rozmów między członkami grupy oraz swobodniejszym zachowaniem uczniów.
W zależności od tematu, rodzaju rozwiązywanych zadań i wyrobienia matematycznego grupy stworzone przez nauczyciela różnić się mogą liczebnością i składem. Zwykle na lekcjach tego typu tworzy się grupy dwuosobowe lub 4-6 osobowe.

       Wyodrębniamy dwa rodzaje pracy grupowej:

                               I)            Grupa o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach. Pozwala to nauczycielowi na lepsze wykorzystanie możliwości poszczególnych uczniów, zwiększenie aktywności i motywacji do pracy, większe zaangażowanie ich w pracę.  Walorem takiej pracy jest wykorzystanie możliwości uczniów zdolniejszych do wyjaśniania niezrozumiałych zagadnień kolegom, którzy wymagają dodatkowych wyjaśnień.  Na początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabi są bierni, często tylko przysłuchują się wypowiedziom swoich kolegów w zespole, stopniowo rozpoczynają własną aktywność i wykorzystują swój potencjał. Wszyscy uczniowie nabierają wiary we własne możliwości, często w ten sposób mogą uzupełnić brakujące wiadomości.

                            II)            Grupy z zespołami jednorodnymi, tzn. każdą grupę tworzą uczniowie o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach matematycznych. Dobrze jest też uwzględnić temperamenty dzieci, gdyż one mogą mieć wpływ na zaistnienie konkretnego dziecka w zespole jednorodnym. Taki dobór uczniów pozwala nauczycielowi na zróżnicowanie zadań stawianych przed poszczególnymi grupami, dobór stopnia trudności tych zadań, aby jak najlepiej były one dopasowane do możliwości uczniów wchodzących w skład danego zespołu. Jest to szczególnie użyteczna technika w wypadku lekcji o charakterze ćwiczeniowym oraz lekcji powtórzeniowych.

 

 • prowadzenie kółka matematycznego dla chętnych uczniów klasy II i III;
  (Ta forma pracy z uczniami może polegać na stworzeniu kółka dla dzieci wykazujących uzdolnienia matematyczne (można z takimi uczniami realizować program klasy wyższej, rozwiązywać zadania konkursowe) lub na zorganizowaniu spotkań uczniów mniej uzdolnionych (tzw. zajęcia wyrównawcze, na których nauczyciel powtarza z uczniami słabo opanowane partie materiału).

 

 • przez zróżnicowane zadawanie prac domowych;
  (Dobrze dobrana praca domowa może także zachęcić uczniów słabych do odrabiania zadań domowych).

 

 • stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych (np. Karty matematyczne do nauki tabliczki mnożenia);
 • organizowanie różnych konkursów matematycznych dotyczących określonych zagadnień na poziomie klasy lub szkoły;
 • okazjonalne wprowadzenie w tok lekcyjny  gier dydaktycznych, zabaw, łamigłówek, krzyżówek, domina itp. celem zwiększenia atrakcyjności zajęć.