Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853119
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

EWA KRYMOWSKA - NAUCZYCIEL PRZYRODY

Scenariusz lekcji pokazowej przeprowadzonej 13 grudnia 2011 roku


Prowadząca: Ewa Krymowska


Klasa: V A

 

Temat lekcji: Czy odpady są problemem?

 

Cele lekcji :

-    Uczeń potrafi podać definicję odpadów i recyklingu.

-    Uczeń zna zasady segregacji odpadów.

-    Uczeń potrafi segregować odpady


Cel wychowawczy:

- kształtowanie postaw proekologicznych;

- uświadomienie konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;

- pobudzanie do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Metody: pogadanka, ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem.

 

Środki dydaktyczne:  magnesy, foliogram na temat odpadów, grafoskop,  surowce wtórne -puszki, szkło, makulatura, baterie itp., jabłko, kolorowe kartony pełniące funkcję pojemników na odpady, szary papier z namalowanymi pojemnikami, karty pracy


Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca

1.Wprowadzenie do tematu zajęć

  • rozwiązanie krzyżówki, której hasło będzie tematem lekcji ( załącznik 3 )
  • krótka pogadanka na temat:

                            Czym  są odpady (śmieci)?

                            Skąd się biorą?

                            Co się dzieje z odpadami, które wyrzucamy do kosza?


Faza realizacyjna

2. Ćwiczenie – Jabłko reprezentuje Ziemię mające na celu uzmysłowienie uczniom, jak niewielki fragment kuli ziemskiej człowiek może zagospodarować

3. Wprowadzenie słowa recykling

4. Przypomnienie uczniom zasad segregacji odpadów poprzez prezentację foliogramów

5. Ćwiczenie w grupach: Segregacja odpadów wypisanych na kartkach do odpowiednich pojemników, umieszczenie tych odpadów przez lidera grupy w symbolicznych pojemnikach narysowanych na szarym papierze.( załącznik 1 )

 

Faza podsumowująca


6. Ewaluacja celów lekcji poprzez ćwiczenie polegające na segregacji przygotowanych odpadów wg ich rodzaju.

7. Wypełnianie kart pracy ( załącznik 2 )

8. Praca domowa

Sprawdź, jakie pojemniki na surowce wtórne znajdują się w okolicach domu,

w którym mieszkasz ( wklej do zeszytu prostokąty w odpowiednich kolorach )

i napisz do czego służą.

 

 

Załącznik 1

 

ZADANIE  DLA GRUP

 

POSEGREGUJ PRZYKŁADOWE ODPADY WEDŁUG ICH RODZAJU:

 

-PLASTIK

-SZKŁO

-MAKULATURA

-ODPADY DO OGÓLNEGO POJEMNIKA NA ŚMIECI

-ODPADY NIEBEZPIECZNE

 

 

STARA GAZETA, PUDEŁKO PO HERBACIE, SŁOIK PO DŻEMIE, PĘKNIĘTA SZKLANKA, PUSZKA PO PEPSI, SREBERKO PO CZEKOLADZIE, OBIERKI Z ZIEMNIAKÓW, SKÓRKA OD BANANA, STARY BUT

SKORUPKI OD JAJEK, PLASTIKOWA BUTELKA PO WODZIE, REKLAMÓWKA, KUBEK PO JOGURCIE,

BATERIA, PRZETERMINOWANE LEKI, PLASTIKOWE SZTUĆCE, AKUMULATOR, STARA KSIĄŻKA TELEFONICZNA, ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, ZEPSUTY TELEWIZOR, SŁOIK PO KECZUPIE,

ULOTKI, ZEPSUTA LALKA, TOREBKA OD CUKRU, SZKLANY SŁOICZEK PO NUTELLI, SŁOICZEK

PO ZUPCE DLA NIEMOWLĄT

 

 

Załącznik 2

 

Karta pracy

Ile słów ułożysz z tych wyrazów?

Przykład:

EKOLOGIA- eko, logika, logia, kolega, gol, …………..


RECYKLING-  ...............................................................................................................................................................................................................................................................…………………………


ŚRODOWISKO-

...............................................................................................................................................................…………………………………………………………….........................................


SORTOWANIE-

...............................................................................................................................................................…………………………………………....................................................................

 

KONTENER-

...............................................................................................................................................................……………………………………….......................................................................


SPALARNIA-

................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ODPADY-

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................


UTYLIZACJA-

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................