Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853137
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

ANNA WÓJCIK - NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Konspekt lekcji matematyki w klasie VI d

 

Prowadząca: Anna Wójcik

 

Temat: Prędkość, droga, czas - utrwalenie wiadomości.

 

Cel nadrzędny:

Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.

 

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić pojęcie prędkości i jednostkę km/h
 • korzystać ze wzorów na drogę, prędkość, czas
 • zastosować zależności między prędkością, drogą a czasem
 • wykonywać działania na liczbach wymiernych
 • czytać tekst ze zrozumieniem - dobór działań do zadań
 • formułować wypowiedzi używając języka matematycznego
 • przeprowadzić analizę  zadania tekstowego
 • wykonywać proste obliczenia w pamięci
 • zastosować obliczenia ułamka z liczby
 • obsługiwać tablicę interaktywną
 • rozwiązywać proste zadania tekstowe
 • korzystać z wiedzy matematycznej w życiu codziennym

 

 

Metoda:

programowana  z użyciem prezentacji multimedialnej na tablicy interaktywnej

Forma:
indywidualna, praca w parach o zróżnicowanych umiejętnościach i wiadomościach uczniów

Środki dydaktyczne:  

tablica interaktywna, zachętki

 

Przebieg lekcji:

 1. Powtórzenie podstawowych wzorów na prędkość, drogę i czas. (Uczennice wykonują zadania w pamięci, wynik wyświetlany na tablicy interaktywnej).
 2. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem PowerPointa: zadania A i B.(zadanie A dla uczennic słabszych , a zadanie B dla uczennic z uzdolnieniami).
 3. Rozwiązanie zadania C. Sprawdzenie, czy uczennice potrafiły zastosować wiedzę i umiejętności utrwalone na lekcji.
 4. Podsumowanie lekcji. Wspólne rozwiązanie testu -  jedna osoba rozwiązuje  jedno zadanie.

Formy oceniania: Za każde poprawne rozwiązanie uczennice otrzymują zachętki. Za rozwiązanie zadania C – 2 naklejki. Osoby, które otrzymały 4 zachętki otrzymały stopień bardzo dobry za aktywność.

 

 

Zadania do rozwiązania

 

ZADANIE A

Który pojazd przebyłby dłuższą drogę: samochód ciężarowy jadący z prędkością 70km/h przez 4 godziny, czy samochód osobowy, jadący z prędkością 90km/h przez 3 godziny?

ZADANIE B

Prędkość światła wynosi około 300 000km/s.

Mrugnięcie okiem trwa średnio  s. Jaką drogę przebędzie w tym czasie światło?

Zadanie C

Dom pana Kowalskiego i supermarket znajdują się na terenie zabudowanym. Dopuszczalna prędkość na tym terenie wynosi 50km/h. Pan Kowalski odległość z domu do supermarketu ,która wynosi 10km pokonał w ciągu 10 minut. Czy złamał przepisy ruchu drogowego?