Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853153
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

ŁUKASZ GÓRNIK - NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KONSPEKT LEKCJI
Gimnastyka z elementami akrobatyki

DATA: 15.03.2013 r.

KLASA: szósta       LICZBA ĆWICZĄCYCH: 14                  CZAS TRWANIA: 45’        MIEJSCE: sala gimnastyczna
PROWADZĄCY: 
Łukasz Górnik

PRZYBORY: odskocznia, duży materac, materace (x10)

UMIEJĘTNOŚCI:

Zadanie główne: Uczeń próbuje wykonać salto z odskoczni.

Zadanie dodatkowe: Uczniowie wykonują przewroty w tył i w przód oraz przerzut bokiem i przerzut przez plecy.

MOTORYCZNOŚĆ: Kształtowanie siły obręczy barkowej, skoczności  i koordynacji.

WIADOMOŚCI: Samo asekuracja podczas wykonywania salt.

POSTAWY: Pomoc współćwiczącym.

Tok lekcji

Nazwa i opis ćwiczenia

Dozo-wanie

Uwagi organizacyjno-metodyczne, wiadomości, postawy

I część wstępna

Zbiórka

Ćwiczenia ożywiające

Zbiórka, raport, powitanie, podanie tematu zajęć, sprawdzenie gotowości do zajęć.

Bieg do okoła sali.

 

 

 

2’

 

6x

 

 

5’

X X X X X X X X X X

N

Zbiórka w szeregu, nauczyciel podaje temat lekcji.

Bieg w prawą stronę dokoła sali.   

II część gówna A)

Ćw. RR

Ćw. NN

Ćw. T

Ćw. NN i RR

Ćw. T

Ćw. NN

Ćw. T

Ćw. RR

Ćw. T

Ćw. równoważne

Skoki

B)

Zwinność

Ćw. równoważne

Skok

Marsz, RR w górze, 1-2 – odrzuty RR w tył

Marsz, skurcz pionowy RR, 1 – rzut RR w górę, 2 – opust RR

Bieg, RR na biodrach, 1-2 – rzuty NN w przód, w bok, w tył

Bieg, RR na biodrach: bieg z wysokim unoszeniem kolan, bieg z uderzaniem piętami o pośladki

Marsz w skłonie

Bieg, 1 – skokiem do rozkroku z wznosem RR bokiem w górę, 2 – zeskok do postawy z opustem RR bokiem w dół

PW – postawa, RR w górze, 1 – opust RR bokiem w dół, wymach LN w bok, 2 – wznos RR w górę, opust LN, 3-4 – j.w. PN, 5-8 – j.w. wymachy NN w przód i opusty RR w przód

PW – rozkrok, RR w górze, 1 – skłon T, 2 – dotknięcie na linii stóp, 3 – dotknięcie podłoża za linią stóp,  4 – wyprost T

PW – klęk obunóż, RR na biodrach, 1-3 – opad T w tył, 4 – wznos T do klęku prostego

PW – przysiad jednonóż na LN przed sobą, RR splecione, 1 – przenos ciała z LN na PN, 2 – j.w. z PN na LN

PW – siad rozkroczny, RR splecione, 1 – jedynka odchyla się w tył ciągnąc dwójkę za ręce, która wykonuje skłon T, 2-3 – wytrzymanie, 4 – wyprosty T, 5-8 – j.w. jedynka skłon T, dwójka odchyla się

PW – jedynka leżenie tyłem, RR w przodzie, dwójka opiera RR o RR jedynki. 1- ugięcie RR przez jedynkę, 2 – wyprost, 3 – ugięcie RR przez dwójkę, 4 – wyprost RR przez dwójkę.

PW – jedynka leżenie przodem, RR na karku, dwójka leżenie tyłem tak, aby swoimi nogami przytrzymywał nogi współćwiczącego, jedynka wykonuje skłony T, dwójka odchyla T w tył

PW – jedynka i dwójka siad równoważny przed sobą, krążenia NN

PW – jedynki i dwójki unik przed sobą, 1-3 – wznos LN w tył z jednoczesnym opadem T w przód i złapaniem za barki współćwiczącego, 4 – opust LN i wznos T, 5-8 – j.w. PN

Podskoki kuczne

Uczniowie podchodzą do swoich materacy i wykonują:

- przewrót w przód;

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego:

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do pozycji siadu klęcznego z wyprostowaną jedną nogą w tył;

Doskonalenie poznanych elementów akrobatycznych:

- z ustawienia tyłem do siebie przerzut partnera przez plecy;

- przerzut bokiem.

 Leżenie na NN leżącego dolnego.

Ćwiczenia przygotowawcze do wykonania salta:

- rozbieg i naskok na odskocznie;

- j.w. z naskokiem na materac;

- j.w. z wykonaniem salta do siadu;

- j.w do przysiadu.

 

 

10x

6x

3x10

2x15

10x

12x

 

6x

 

5x

 

4x

10x

 

6x

 

 

2x6

 

2x10

 

2x10

2x

 

12x

12’

3’

 

 

 

10 x

6x

6x

 

 

6x

2’

6x

 

 

5’

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

23’

Marsz po kole.

                       X                         

          X                      X             Łopatki ściągnięte, T wyprostowany.

      X                               X        RR na wysokości barków.

   X                                    X      Łopatki ściągnięte, T wyprostowany.

  X                                       X    T  wyprostowany.

  X                                       X    Dzieci dotykają rękoma podłoża nie prostując się.

  X                                N   X     Klaśnięcie nad główą.

    X                                  X      

        X                           X   Ustawiamy się w luźnej rozsypce. T wyprostowany

                X            X

Maksymalny wyprost.                                 X      X        X        X         X

                                                                        X        X        X        X

Opad T powolny, nie siadamy na nogi.       X       X        X        X        X

Dobieramy się w pary. Ustalacie, kto                                N

jest jedynką, a kto jest dwójką w parze. Nie pochylamy się. T wyprostowany.

Ciągniemy do maksymalnego skłonu, nie pogłębiamy.  

 

Zmian po serii, na własne tempo. Zmiana w parze .

Zmiana po serii, „jedynka” unosi T dopóki „dwójka” nie skończy „brzuszków”.

Najpierw w lewo, potem w prawo.

Najpierw wznosimy nogę, a potem pochylamy T, wzrok skierowany przed siebie, mocne napięcie ciała.

Na własne tempo z dotknięciem kolanami klatki piersiowej.

Uczniowie przygotowują miejsce do ćwiczeń i biorą materace po jednym na parę.

      XX         XX        XX      XX        XX         XX

Ustawienie uczniów jak wyżej.

N poprawia elementy, które są niepoprawnie wykonywane.

N przypomina o dokładnym ułożeniu stóp na biodrach górnego oraz ułożeniu ciała.

Uczniowie rozkładają duży materac oraz odskocznie, a małymi materacami zabezpieczają przestrzeń obok zeskoku.

                     Duży materac                                                                   XXXXXXXXX

Uczniowie sprzątają miejsce ćwiczeń.

III część końcowa

Ćw. uspokajające

Podsumowanie, zbiórka

- Marsz, 1 – głęboki wdech z unoszeniem RR, 2 – wydech z opustem RR

- Swobodny marsz

 Zbiórka, omówienie i podsumowanie zajęć.

 

 

2’

 

 

3’

 

5’

Marsz dookoła sali.

X X X X X X X X X X

N

Nauczyciel omawia postępy , pyta dzieci o asekurację przy skoku.