Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853042
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

MAŁGORZATA KOZDĘBA-RYBAK - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - WYCHOWANIE FIZYCZNE

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

 

Klasa: II a

Liczba ćwiczących: 21

Prowadzący: Małgorzata Kozdęba – Rybak

Temat: Gry i zabawy z przyborem nietypowym.

Przybory: 3 książki, 3 koła hula – hop, gazety, 7 szarf, 3 pachołki,

Cele:

sprawność fizyczna:

- uczeń rozwija cechy motoryczne: szybkość, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację w przestrzeni,

umiejętności:

- uczeń potrafi wykonać zadanie fizyczne z przyborem nietypowym,

- potrafi posługiwać się przyborami podczas zabaw,

wiadomości

- uczeń poznaje zasady gier i zabaw,

- uczeń poznaje zasady bezpieczeństwa,

postawy

- potrafi współpracować z innymi podczas gier i zabaw,

- zna i stosuje zasadę fair – play.

Tok lekcji

Nazwa i opis ćwiczenia

Czas

Uwagi

I cześć wstępna

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

2.Przedstawienie zadań i celów lekcji.

3. Zabawa ożywiająca „Berek kibelek”

Zbiórka, sprawdzenie gotowości ćwiczących.

.

N. wybiera berka, który goni pozostałe osoby. Złapana osoba przyjmuje postawę „kibelek” (klęka na jedno kolano i podnosi rękę w górę). Aby uratować złapaną osobę, należy usiąść jej na kolano i opuścić jej rękę.

2`

2`

6`

Zbiórka w szeregu.

Informacja nt. co uczniowie będą robili na zajęciach. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw

Poinformowanie uczniów o zasadach punktacji I miejsce-3p.

II miejsce-2p.

III miejsce-1p.

Uczniowie poruszają się po wyznaczonym terenie sali. Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo w czasie biegania.

II część główna

1.Zabawa orientacyjno – porządkowa „Znajdź swój kolor”.

2. Zabawa na czworakach.

3. Zabawa skoczna „kangur”

4. Zabawa rzutna

„rzuć do celu”

5. Zabawa bieżna „wąż”

Uczniowie są podzieleni na 3 grupy. Każdy uczeń otrzymuje szarfę. Uczniowie biegają w rozsypce. Na sygnał dźwiękowy ustawiają się w szeregu obok pachołka, na którym jest szarfa w ich kolorze.

Nauczyciel wyznacza kapitanów drużyn. Kapitanowie drużyn biorą z wyznaczonego miejsca książki. Uczniowie są ustawieni w 3 rzędach zgodnie z kolorem szarf. Pierwsza osoba wykonuje podpór tyłem trzymając między nogami książkę. Na sygnał dźwiękowy posuwa się do przodu starając się nie wypuścić książki.  W tej pozycji dociera do półmetka, bierze książkę w ręce i biegnie do mety. Tam przekazuje książkę następnej osobie.

Pierwsza osoba z rzędu trzyma między kolanami książkę. Na sygnał dźwiękowy rusza do półmetka skacząc jak kangur. Skaczącemu nie może wypaść książka. Na półmetku bierze książkę w ręce i biegnie do mety, gdzie przekazuje ją następnej osobie.

Pierwsza osoba z rzędu na sygnał dźwiękowy biegnie do miejsca, gdzie są rozłożone gazety. Bierze jeden arkusz gazety, zgniata go w kulę i wrzuca ją do koła hula – hop. Jeśli gazetą nie trafi do koła, musi powtórzyć rzut. Następnie wraca do swojej drużyny.

Uczniowie w rzędach łapią się za ręce. Na sygnał dźwiękowy biegną do pachołka tworząc węża. Wąż nie może się rozerwać. Następnie obiegają pachołek i wracają na swoje miejsce.

5`

5`

5`

5`

5`

Nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy i rozdaje im szarfy. Każda grupa ma inny kolor szarf.

Pachołki są przygotowane przed lekcją. W czasie lekcji rozstawiają je uczniowie niećwiczący w miejscach wskazanych przez nauczyciela.

Półmetek zaznaczony jest pachołkiem.

Po skończonej zabawie ostatnia osoba odkłada książkę na ławkę.

Uczniowie niećwiczący rozkładają koła hula-hop i arkusze gazet.

Nauczyciel przypomina dzieciom o bezpieczeństwie podczas wykonywania zabawy.

III część końcowa

1. Zabawa uspokajająca „Alfabet”

Uczniowie na sygnał prowadzącego układają się w kształt podanej litery.

Zbiórka. Podsumowanie lekcji. Ocena.

3`

2`

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasadę „fair – play” w sporcie.