Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853149
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

MAŁGORZATA KOZDĘBA-RYBAK - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - WYCHOWANIE FIZYCZNE

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

 

Klasa: II a

Liczba ćwiczących: 21

Prowadzący: Małgorzata Kozdęba – Rybak

Temat: Gry i zabawy z przyborem nietypowym.

Przybory: piłka lekarska 2 kg,  szarfy,  pachołki, ławeczki.

Cele:

umiejętności:

- uczeń potrafi wykonać ćwiczenia z różnymi przyborami,

- potrafi prawidłowo pokonać tor przeszkód,

wiadomości

- uczeń poznaje zasady bezpiecznego pokonywania przeszkód,

motoryczność:

- uczeń rozwija koordynację wzrokowo -  ruchową,

- rozwija siłę i zwinność,

postawy

- potrafi współpracować z innymi uczniami,

Metoda: Zabawowo - naśladowcza

Tok lekcji

Nazwa i opis ćwiczenia

Czas

Uwagi

I cześć wstępna

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

2.Przedstawienie zadań i celów lekcji.

3. Zabawa ożywiająca „Berek ranny”

Zbiórka, sprawdzenie gotowości ćwiczących.

.

N. wybiera berka, który goni pozostałe osoby. Po dotknięciu przez berka dziecko trzyma się za miejsce, gdzie zostało dotknięte i zostaje nowym berkiem.

2`

2`

5`

Zbiórka w szeregu.

Informacja nt. co uczniowie będą robili na zajęciach. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw

Uczniowie poruszają się po wyznaczonym terenie sali. Nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo w czasie biegania.

II część główna

Ćw. RR

Ćw. NN

Ćw. T

Ćw. RR i NN

Ćw. T

Ćw. RR i NN

Ćw. T

Ćw. RR

Ćw. NN

Ćw. T

Ćw. RR i NN

Tor przeszkód

Ćwiczenia kształtujące:

- krążenie ramion w przód i w tył,

- bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan,

- skłony z pogłębieniem,

- „Pajacyk”,

- skłony boczne,

- w przysiadzie podpartym jednoczesne rzuty NN w tył i zeskok do przysiadu,

- w leżeniu tyłem, RR splecione na karku, NN ugięte w kolanach, skłony tułowia,

- postawa wyprostowana RR luźno wzdłuż tułowia, podniesienie wyprostowanych RR do góry i powrót do pozycji wyjściowej,

- bieg w miejscu z uderzaniem piętami o pośladki,

- krążenie bioder,

- postawa wyprostowana RR w górze, opuszczenie RR i wzniesienie LN, powrót do pozycji wyjściowej, opuszczenie RR i wzniesienie PN.

 1. Bieg slalomem między pachołkami.
 2. Czworakowanie przez wyznaczony odcinek.
 3. Przeniesienie piłki lekarskiej 2 kg na odcinku.
 4. Przejście równoważne po ławeczce.
 5. Ławeczka gimnastyczna zaczepiona o szczebel drabinek na wysokości 1m, wejście po ławeczce na drabinki, przejście bokiem przez 3 drabinki i zejście.
 6. Przeskoki przez ławeczkę.
 7. Przewleczenie szarfy.
 8. Podskoki na jednej nodze na wyznaczonym odcinku.
 9. Czworakowanie tyłem na wyznaczonym odcinku.

Pokonanie przez uczniów toru przeszkód trzykrotnie.

10`

20`

Uczniowie ustawieni w rozsypce. W trakcie wykonywanych ćwiczeń nauczyciel koryguje poprawność ich wykonania.

Tor przeszkód układają uczniowie pod nadzorem nauczyciela. Nauczyciel objaśnia zasady pokonywania toru przeszkód zwracając uwagę na bezpieczeństwo.

Uczeń startuje na sygnał dźwiękowy.

Uczniowie pokonują tor przeszkód w ustalonej kolejności, nikt nie wyprzedza innych ćwiczących.

III część końcowa

1. Zabawa uspokajająca „Zgubiony kotek”

Wszyscy uczestnicy siedzą w kole w siadzie skrzyżnym z zamkniętymi oczami, jedno dziecko siedzi w środku. Jedno z dzieci wskazane przez nauczyciela cicho miauczy. Dziecko siedzące w środku stara się odgadnąć kto miauczał. Jeśli zgadnie zamieniają się miejscami.

Zbiórka. Podsumowanie lekcji. Ocena.

3`

2`

Nauczyciel zwraca uwagę na poprawną  pozycję w siadzie skrzyżnym.