Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853043
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

REGULAMIN "PRYMUS SZKOŁY"

PRYMUS  SZKOŁY” – REGULAMIN

 

Prymusem szkoły w danym roku szkolnym zostaje uczeń, który otrzymał ocenę wzorową z zachowania oraz oceny celujące, bardzo dobre i dobre. Maksymalnie można otrzymać 60 punktów.

 

Na pulę 60 punktów składa się:

1)     50 pkt. za oceny z pięciu przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, język obcy z zasadą:

a)     celujący – 10 pkt,

b)     bardzo dobry – 8 pkt,

c)     dobry – 5 pkt.

2)    10 pkt. za szczególne osiągnięcia: sportowe, artystyczne, w konkursach miejskich, rejonowych,  wojewódzkich.

3) Kandydatów do konkursu na Prymusa Szkoły zgłaszają wychowawcy klas IV – VI do opiekunów S.U. po radzie klasyfikacyjnej końcoworocznej w   ciągu 2 dni.

4) Kandydatury rozpatruje komisja w składzie:

- opiekunowie S.U. klas IV – VI ,

- przewodniczący S.U.