Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853044
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 9
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

 

Dotyczy: telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki, konsoli do gier i innych urządzeń elektronicznych.

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.


2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.


3. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania przyniesionych urządzeń elektronicznych.


4. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela.


5. Telefon komórkowy może być wykorzystany podczas lekcji wyłącznie do celów edukacyjnych.


6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń podczas pobytu w szkole powoduje zabranie ich do „depozytu” przez nauczyciela po uprzednim wyłączeniu ww. urządzeń przez ucznia.


7. Nauczyciel, który odebrał uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenia, przekazuje je do sekretariatu szkoły, powiadamia rodziców i dokonuje stosownego wpisu do rejestru znajdującego się w sekretariacie szkoły.


8. Nauczyciel, który odebrał uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenia, w jak najkrótszym czasie od zdarzenia informuje wychowawcę klasy o zaistniałym fakcie.


9. Pozostawiony w depozycie telefon komórkowy lub inne urządzenia odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia z sekretariatu szkoły w godzinach jej pracy, czyli od 8.00 do 15.00.

 

Uzgodniono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 listopada 2015 r. oraz posiedzeniu Rady Rodziców 14 grudnia 2015 roku.

Procedura wchodzi w życie dnia 4 stycznia 2016 roku.