Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853064
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

Zadady przyjmowania uczniów do świetlicy

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO ŚWIETLICY W ROKU

SZKOLNYM 2017/18

 

 

  1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie przyjmuje uczniów klas I-III oraz dzieci dojeżdżające do szkoły z pobliskich miejscowości.
  2. Do świetlicy mogą uczęszczać wyłącznie dzieci rodziców pracujących.
  3. Rodzice /opiekunowie/ są zobowiązani złożyć wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej w dniach od 27.08.2018 r. do 07.09.2018 r.
    w sekretariacie szkoły /od 01.09. w świetlicy szkolnej/.

Wnioski należy pobrać w świetlicy szkolnej  lub ze strony internetowej szkoły.

  1. 4.  Przyjmowane będą wyłącznie wnioski z dołączonym kompletem dokumentów.
  2. Rodzice /opiekunowie/ są zobowiązani do zapoznania się z procedurą odbierania i przyprowadzania dzieci do świetlicy szkolnej oraz regulaminem świetlicy.

 

Od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do świetlicy można się odwołać do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.