Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 853145
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni

HISTORIA SZKOŁY

H I S T O R I A    S Z K O Ł Y

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 9 została zorganizowana w roku szkolnym 1958/1959. Budynek  został oddany do użytku 3 lutego 1959 roku.

Od 3 września 1958 r. do 3 lutego 1959r. młodzież uczyła się na trzecią zmianę w dwóch szkołach – uczniowie klas I-IV w Szkole Podstawowej nr 2, natomiast młodzież klas V-VII w Szkole Podstawowej nr 6. Obowiązki kierownika szkoły pełniła  wówczas Danuta Soja.

1 lutego 1959 roku   Zdzisław Legut objął stanowisko kierownika szkoły. Jego zastępcą została Danuta Soja.

Z chwilą  rozpoczęcia  nauki do szkoły zapisanych było 673   uczniów.   Takie  były   początki   najtrudniejszego
w dziejach szkoły okresu.

Baza materialna szkoły w pierwszych latach jej istnienia była stosunkowo uboga. Działalność na rzecz wyposażenia  była prowadzona systematycznie.

Obecnie szkoła posiada nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną dla klas starszych (sala 30), gabinety języka polskiego (sala 6, 10, 34), matematyki (sala 33, 35), historii (sala 31), języka angielskiego (sala 32), przyrody (sala 9), muzyki i religii (sala 36), nauczania zintegrowanego (sale 8, 20, 21,  22, 23, 24, 25),  dwa pomieszczenia świetlicy.

 

 

 

 

 

 23 maja 1975 roku szkoła wzbogaciła się o boisko. Inicjatorem budowy była ówczesna dyrektor Rozalia Świdroń.

Ponad 20 lat później, a więc w roku 2000 dzięki staraniom dyrektor szkoły Wandy Wołontowicz rozpoczęto budowę nowej hali gimnastycznej, której uroczyste otwarcie nastąpiło we wrześniu 2002 roku.

Od roku szkolnego 2004/2005 szkoła wzbogaciła swoją ofertę edukacyjną o klasy o profilu baletowym. Inicjatorką ich utworzenia była dyrektor szkoły Wanda Wołontowicz.

 

 

 

 

Dyrektor szkoły Wanda Wołontowicz

 

Funkcjonują one  w  oparciu  o  program autorskich klas baletowych opracowany przez  Valerego Niekrasowa i Wandę Wołontowicz (założycieli tych klas).

W 1967 roku  wystąpiono z wnioskiem o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika.

W 1969 roku w sali kina „Muza” odbyła się uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

19 lutego 1973 roku odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którą umieszczono w holu szkoły z napisem „Mikołajowi Kopernikowi – wielkiemu polskiemu uczonemu w 500-lecie urodzin. Uczniowie. Rodzice. Nauczyciele.”

Płaskorzeźbę przedstawiającą  Mikołaja Kopernika wykonał znany koszaliński rzeźbiarz Zygmunt Wujek.

Symbolem Szkoły Podstawowej nr 9 stał się hymn, który powstał w latach siedemdziesiątych, autorką słów  była nauczycielka muzyki Krystyna Złotopolska, muzykę skomponował Jan  Kowalczyk.

 

 

FUNKCJE DYREKTORÓW pełniło 6 osób: Danuta Soja, Zdzisław Legut, Rozalia Świdroń, Jadwiga Starkowska, Jan Lewandowicz i Wanda Wołontowicz.

 

 

DYREKTOR

LATA

DANUTA SOJA

31.09.1958 –31.01.1959

ZDZISŁAW  LEGUT

1.02.1959 – 31.08.1973

ROZALIA ŚWIDROŃ

1.09.1973 – 31.08.1987

JADWIGA STARKOWSKA

1.09.1987 – 31.08.1990

JAN  LEWANDOWICZ

1.09.1990 – 31.08.1992

WANDA WOŁONTOWICZ

 

1.09.1992 –NADAL

 

 

Łącznie na przestrzeni minionego 50-lecia pracowało w szkole 258 nauczycieli.

Nasza placówka wciąż pięknieje, rozwija się, a uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Praca całej społeczności szkolnej została uhonorowana certyfikatami:

 

 

W szkole stale poprawiamy warunki do nauki, dbamy o jej doposażenie. Uczniowie czują się w niej bezpiecznie.  Cieszy się w środowisku dobrą opinią, może liczyć na pomoc sympatyków i przyjaciół