Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Adres

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 23
75-100 Koszalin
tel. 94-3426786
e-mail: sekretariat@sp9.koszalin.pl

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 853053
 • Do końca roku: 14 dni
 • Do wakacji: 186 dni

MONOGRAFIA SZKOŁY cz.I

Szkoła Podstawowa nr 9  im. Mikołaja Kopernika

w Koszalinie

MONOGRAFIA

z okazji

Jubileuszu 50-lecia Szkoły

1959 - 2009

Opracowanie: Małgorzata Boratyńska

Małgorzata Szczerbowska

Koszalin, luty 2009

WSTĘP

Mija właśnie 50 lat od chwili, gdy dzieci naszej szkoły po raz pierwszy rozpoczęły naukę w nowym budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 23. I chociaż szkoła to nie tylko budynek, właśnie ta pięćdziesiąta rocznica stała się powodem do  napisania jej historii .    Przedstawione   tu dzieje   obejmują   lata    1959 - 2009.

Bardzo ważne miejsce - obok rodziny - zajmuje szkoła, z całą gamą oddziaływań kształtujących  osobowość i postawy pojedynczych uczniów, ale także całych grup. Dlatego
w odkrywaniu własnej tożsamości wraca się przede wszystkim do szkoły i lat w niej spędzonych
oraz do społeczności ją tworzącej.

Najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka wiążą się z pobytem w szkole.
Przecież w niej uczeń dorasta, zdobywa wiedzę i rozwija swoje zainteresowania. Szkoła Podstawowa Nr 9 od początku należycie spełniała swoje zadania  i dlatego zapisała się chlubną kartą w pamięci wielu absolwentów. Każdy kolejny rok pracy to cały wachlarz różnorodnych działań dydaktycznych
i wychowawczych, osiągnięć uczniów i nauczycieli, o których trzeba pamiętać. Okazją do miłych wspomnień niech będzie obchodzony w tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia szkoły.

Monografia naszej placówki stanowi cenne źródło informacji na temat początków, rozwoju oraz dnia dzisiejszego Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koszalinie.  Publikacja zawiera szczegółowe informacje o  pracownikach  na przestrzeni ostatniego półwiecza, przypomina sylwetki dyrektorów oraz najważniejsze wydarzenia z historii szkoły. Całość dopełnia bogaty zbiór fotografii dokumentujących życie szkolne ostatnich pięćdziesięciu lat, zarówno archiwalnych, jak
i współczesnych.

„Życie to po prostu  splot spotkań

od samego początku istnienia..."

/  Ewa Szelburg - Zarembina  /

Niech więc jubileusz naszej „Dziewiątki" stanie się  okazją do miłych spotkań, refleksji
oraz podsumowania osiągnięć minionego półwiecza .

I         KALENDARIUM DZIEJÓW SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa Nr 9 została zorganizowana w roku szkolnym 1958/1959.

Inspektorat Oświaty w Koszalinie przydzielił obwód szkolny z następującymi ulicami: Polna, Dzieci Wrzesińskich, Krakusa i Wandy, Lutyków,  Obotrytów, Radogoszczańska, Poprzeczna i Kolejowa. Budynek  został oddany do użytku 3 lutego 1959 roku. Wielką bolączką  był brak boiska i szatni
oraz dogodnego dojścia do szkoły.

Od 3 września 1958 r. do 3 lutego 1959r. młodzież uczyła się na trzecią zmianę
w dwóch szkołach - uczniowie klas I-IV w Szkole Podstawowej nr 2, natomiast młodzież klas V-VII
w Szkole Podstawowej nr 6. Obowiązki kierownika szkoły pełniła  Danuta Soja.

Skład historycznego już grona pedagogicznego był następujący:

 • Wanda Fikowicz,
 • Helena Lemanowicz,
 • Agnieszka Świeboda,
 • Danuta Domańska,
 • Wiesława Kosacka,
 • Anna Lenartowicz,
 • Teresa Thomas,
 • Danuta Kucharska,
 • Halina Ruszczyńska,
 • Maria Rębiś,
 • Jadwiga Kozłow,
 • Marian Ciechanowski,
 • Marian Wijatkowski.

Archiwalne zdjęcie grona pedagogicznego z lat sześćdziesiątych - J. Styburska, H. Mazur (Ruszczyńska), R. Krzywda, W. Kosacka, Z. Pilarska, N.Katzer, W. Ludwikowska

1 lutego 1959 roku   Zdzisław Legut objął stanowisko kierownika szkoły. Jego zastępcą została Danuta Soja.

W marcu 1959 roku została uruchomiona świetlica z dożywianiem, a jej kierownikiem była Irena Legut.

Z chwilą rozpoczęcia nauki do szkoły zapisanych było 673 uczniów.   Takie były początki najtrudniejszego w dziejach szkoły okresu.

Budynek szkoły - lata sześćdziesiąte.

Klasa IV z wychowawczynią H. Mazur - lata sześćdziesiąte.

Baza materialna szkoły w pierwszych latach jej istnienia była stosunkowo uboga. Działalność na rzecz wyposażenia  była prowadzona systematycznie. Pierwszymi pracowniami były:

 • biologiczna - zorganizowana przez Mirosławę Sklenarską,
 • geograficzna - powstała pod kierunkiem Piotra Fedasza,
 • chemiczna - systematycznie wzbogacana przez Krystynę Szulhan.

W roku 1974 urządzono nową, doskonale wyposażoną pracownię do zajęć praktyczno-technicznych. Uczniowie pod kierunkiem Janiny Błędowskiej konstruowali tu nawet proste radioodbiorniki.

Kolejno powstawały nowe klasopracownie:

 • języka rosyjskiego,
 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • historii,
 • muzyki,
 • plastyki.

Obecnie szkoła posiada nowocześnie wyposażoną pracownię informatyczną dla klas starszych (sala 30) oraz nieco tylko skromniejszą dla klas I-III (sala 22). Gabinety języka polskiego (sala 10, 32, 34), matematyki (sala 33, 35), historii (sala 31), języka angielskiego (sala 6), przyrody (sala 9), muzyki (sala 21), religii (sala 36), nauczania zintegrowanego (sale 20, 22, 23, 24, 25),
świetlicę (sala 7) i od roku 2008/2009 pomieszczenie dla oddziału sześciolatków (sala 8).

Szkoła systematycznie pięknieje również dzięki dużemu zaangażowaniu kierownika gospodarczego pana Daniela Mikołajczyka, który pełni tę funkcję od 1 marca 1989 roku.

Klasopracownia języka polskiego - sala nr 10.

Pracownia informatyki dla klas starszych.

Sala nr 9 - pracownia przyrody.

Klasa „0" podczas zajęć

Sala nr 20 - kształcenie zintegrowane

W roku 1974 dzięki staraniom dyrektor szkoły Rozalii Świdroń zradiofonizowano gmach placówki.

23 maja 1975 roku szkoła wzbogaciła się o boisko. Inicjatorem budowy była ówczesna dyrektor Rozalia Świdroń.

Ponad 20 lat później, a więc w roku 2000 dzięki staraniom dyrektor szkoły Wandy Wołontowicz rozpoczęto budowę nowej hali gimnastycznej, której uroczyste otwarcie nastąpiło we wrześniu 2002 roku.

Uroczyste otwarcie hali gimnastycznej w roku 2002.

Od roku szkolnego 2004/2005 szkoła wzbogaciła swoją ofertę edukacyjną o klasy o profilu baletowym. Inicjatorką ich utworzenia była dyrektor szkoły Wanda Wołontowicz.

Funkcjonują one w oparciu o program autorskich klas baletowych opracowany przez Valerego Niekrasowa i Wandę Wołontowicz (założycieli tych klas). Zajęcia tańca klasycznego, repertuaru i praktyki artystycznej były od chwili utworzenia prowadzone przez nauczycieli baletu
z Sankt-Petersburga: M. Osmaczkę, I. Bastylova, R. Bilyaka, V. Noskova, a od początku do chwili obecnej prowadzą je Irina i Valerij Niekrasowowie.  W tym roku szkolnym do repertuaru włączono również zajęcia z akrobatyki, które prowadzi Jacek Adamowicz.

Klasy baletowe współpracują z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym. Nasi uczniowie na scenach tego teatru grali w spektaklach: Dziadek do orzechów, Czarodziejski Świat Baletu oraz Koncercie Klas Baletowych. Występowali również w Kopciuszku w Operze na Zamku w Szczecinie. Uświetniają swoimi występami wiele imprez  miejskich i szkolnych.

Klasa baletowa podczas zajęć tańca klasycznego.

Lekcja baletu w plenerze

Występ klas baletowych w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w roku 2006.

Taniec klasy baletowej podczas szkolnych jasełek.

 

SYMBOLE SZKOŁY

 

W 1967 roku  wystąpiono z wnioskiem o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika.
W 1969 roku w sali kina „Muza" odbyła się uroczystość nadania imienia szkole wi ręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

Uroczystość nadania imienia szkole w roku 1969.

Sztandar Szkoły Podstawowej nr 9.

19 lutego 1973 roku odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którą umieszczono w holu szkoły z napisem „Mikołajowi Kopernikowi - wielkiemu polskiemu uczonemu w 500-lecie urodzin. Uczniowie. Rodzice. Nauczyciele."

Płaskorzeźbę przedstawiającą  Mikołaja Kopernika wykonał znany koszaliński rzeźbiarz Zygmunt Wujek.

Tablica pamiątkowa z wizerunkiem Mikołaja Kopernika.

6 marca 1975 roku odbyła się w szkole inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka. Na tej uroczystości Szczep Harcerski otrzymał imię Mikołaja Kopernika oraz sztandar.

Rok 1975 - komendant Szczepu SP nr 9 Władysława Karczewska na uroczystości nadania imienia.

Symbolem Szkoły Podstawowej nr 9 stał się hymn, który powstał w latach siedemdziesiątych, autorką słów  była nauczycielka muzyki Krystyna Złotopolska, muzykę skomponował Jan  Kowalczyk.

Bądź dumna z mej szkoły Ojczyzno,

Bo twórcza w niej bije wciąż myśl.

Tyś świeżą urodą rozbłysła,

Wspaniałą widzimy Cię już dziś.

REF:

„Dziewiątka", „Dziewiątka" słońcem Kopernika jest ogrzana,

Młodzież Twa śpiewa Ci: „Najmilsza", „Najlepsza", „Kochana".

Oświecasz wciąż nasze umysły,

Umacniasz w nas wolę i hart.

A młodzież śpiewając Ci pieśni,

Dziękuje za ten wspaniały dar.

REF:

„Dziewiątka", „Dziewiątka" słońcem Kopernika jest ogrzana,

Młodzież Twa śpiewa Ci: „Najmilsza", „Najlepsza", „Kochana".

Występ chóru prowadzonego przez Krystynę Złotopolską.

TRADYCJE W SZKOLE

 

Przez szereg lat wypracowaliśmy tradycje, które wzbogacają nasze życie szkolne
i kształtują wizerunek naszej placówki. Należą do nich:

ð     przyznawanie statuetek  PRYMUS SZKOŁY, TALENT ROKU, NAJLEPSZY SPORTOWIEC SZKOŁY,

ð     pasowanie na ucznia klasy pierwszej,

ð     pasowanie pierwszaków na czytelników,

ð     uroczyste pożegnanie szóstoklasistów,

ð     obchody Dni Patrona Szkoły, Dzień Promocji Szkoły, Dni Koszalina, Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka i Sportu, Dnia Kultury i Tolerancji,

ð     akcje charytatywne, loterie i kiermasze,

ð     wystawy prac uczniów,

ð     bale karnawałowe, andrzejki, jasełka, walentynki, Halloween,

ð     konkursy przedmiotowe,

ð     „dni kolorowe"

Pasowanie na ucznia klasy I - 2004 r.

Pożegnanie absolwentów klas szóstych - czerwiec 2008 r.

Nauczycielka kształcenia zintegrowanego Lidia Rosiak podczas Dnia Promocji Szkoły.

Występ klasy baletowej na uroczystości szkolnej.

Szkolne przedstawienie jasełek.

II       GRONO PEDAGOGICZNE

 

Od początku istnienia kadrę szkoły stanowili nauczyciele wykształceni, którzy dysponowali dużym zasobem wiedzy i zapałem do pracy. Z roku na rok kadra nauczycielska stabilizowała się , a jej podstawową troską było podnoszenie jakości dydaktyki oraz doskonalenie metod wychowawczych.

W okresie minionych 50 lat w trybie normalnego ruchu służbowego podjęło w szkole pracę szereg nowych osób, część  odeszła do innych szkół lub przeszła na emeryturę.  Są i tacy, którzy wrócili po studiach do szkoły i zasilili kadrę pedagogiczną. Jedną z takich osób jest obecna pani dyrektor  WANDA WOŁONTOWICZ, pracująca w naszej szkole 28. rok.

FUNKCJE DYREKTORÓW pełniło 6 osób: Danuta Soja, Zdzisław Legut, Rozalia Świdroń, Jadwiga Starkowska, Jan Lewandowicz i Wanda Wołontowicz.

DYREKTOR

LATA

DANUTA SOJA

31.09.1958 - 31.01.1959

ZDZISŁAW  LEGUT

1.02.1959 - 31.08.1973

ROZALIA ŚWIDROŃ

1.09.1973 - 31.08.1987

JADWIGA STARKOWSKA

1.09.1987 - 31.08.1990

JAN  LEWANDOWICZ

1.09.1990 - 31.08.1992

WANDA WOŁONTOWICZ

1.09.1992 -NADAL

Dyrektor Z. Legut wraz z nauczycielami: K. Złotopolską, W. Fikowicz, J. Styburską oraz uczniami.

Dyrektor R. Świdroń z gronem nauczycielskim ( Z. Studzińska, M. Kądziołka,

W.Wołontowicz, L. Sawa, O. Tandyrak, H. Hryckowian, R. Krzywda, G. Zieniewicz,

Z. Rubin, S. Laskowski).

Dyrektor Wanda Wołontowicz - 2008 r.

WICEDYREKTORÓW było 10: Jadwiga Styburska, Piotr Fedesz, Leokadia Wilczyńska, Zbigniew Socha, Regina Leśniewska, Wanda Fikowicz, Zofia Studzińska, Wanda Wołontowicz, Grażyna Fortuna, Małgorzata Plata.

Łącznie na przestrzeni minionego 50-lecia pracowało w szkole 258 nauczycieli.
W roku szkolnym 2008/2009 etatowych nauczycieli jest 54.   Najdłużej pracują: Genowefa Zieniewicz, Wanda Marycz, Małgorzata Plata, Wanda Wołontowicz, Grażyna Fortuna, Maria Kądziołka, Ludwika Pasternak, Anna Bandalewicz.

Wielu nauczycieli naszej szkoły wciąż podnosi swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych i doskonalenia zawodowego. 48 nauczycieli posiada dwie lub więcej specjalizacji, wielu  ma  dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia , m.in. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej.

Aby sprostać wymaganiom współczesnej szkoły nasze grono nauczycielskie ciągle poszukuje nowych, atrakcyjnych, a co najważniejsze, najbardziej efektywnych metod pracy.

W tym celu działają w szkole zespoły samokształceniowe: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, kształcenia zintegrowanego, języków obcych, wychowania fizycznego. Każda grupa ma własny plan pracy, obejmujący m.in. wymianę doświadczeń, lekcje koleżeńskie, dyskusje metodyczne, opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie .

Pedagodzy prowadzą zajęcia indywidualne z uczniami zdolnymi, przygotowując ich do konkursów przedmiotowych i olimpiad. W szkole prowadzone są  również zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych - z języka polskiego , matematyki, kształcenia zintegrowanego oraz inne specjalistyczne.

W roku szkolnym 1999/2000 została wcielona reforma oświaty, do której i „Dziewiątka" musiała się przygotować. Główną i najistotniejszą sprawą było przekształcenie szkoły z ośmioletniej w sześcioletnią. Niebagatelną sprawą była również lokalizacja szkoły podstawowej
w naszym rejonie. Denerwowaliśmy się, czy będzie ona „u nas" , czy też w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 2.  Naszym marzeniem było utrzymanie  placówki, jako szkoły podstawowej i udało się - gimnazjum utworzono w Szkole Podstawowej nr 2.

Proces reorganizacji przebiegał stopniowo. We wrześniu 1999 roku mieliśmy klasy I-VI oraz jedną klasę VIII. W czerwcu 2000 roku odbyły się więc dwie uroczyste akademie na zakończenie roku szkolnego - żegnaliśmy absolwentów klas ósmych ( te odeszły do liceów)  i szóstych, których absolwenci zostali uczniami Gimnazjum nr 2 w Koszalinie.

Reforma wprowadziła też zmiany w zestawie programów nauczania i podręczników, zarówno dla pierwszego etapu edukacyjnego, jak i drugiego. Ich wymiana trwała trzy lata. Wówczas też powstał nowy Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny System Oceniania
oraz Program Rozwoju Szkoły.

Od roku 2000 nauczyciele zaczęli doskonalić się zawodowo, zdobywając kolejne szczeble awansu, szczególnie   na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rokrocznie przybywa nam nauczycieli dyplomowanych i w tej chwili możemy pochwalić się grupą 27 osób.

Ważnym elementem reformy było wprowadzenie zewnętrznego oceniania ucznia klasy szóstej. Od roku 2000 w kwietniu przeprowadzany jest Sprawdzian w szóstej klasie, który również ocenia jakość pracy szkoły i nauczycieli.  14 pedagogów naszej szkoły posiada certyfikat egzaminatora, uprawniający do sprawdzania egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez OKE.

Grono pedagogiczne - 2008

WYKAZ NAUCZYCIELI OKRESU 50-LECIA:

1.                  ABAKUMOW DANUTA

2.                  ACHRAMOWICZ VIOLETTA

3.                  ADAMOWICZ JACEK - obecnie; nauczyciel akrobatyki

4.                  APUSZKIŃSKA LUDMIŁA

5.                  ASTASEWICZ MARZENA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

6.                  BALCERAK MARIA

7.                  BANDALEWICZ ANNA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

8.                  BASTYLOV IWAN

9.                  BĄCZYK KRZYSZTOF

10.               BĄK MARIA

11.               BEDNARZ EWA

12.               BERG IZABELA

13.               BETON WANDA

14.               BILYAK ROSTYSLAV

15.               BŁĘDOWSKA JANINA

16.               BODNAR EWA

17.               BOGDAN MAŁGORZATA - obecnie; nauczyciel języka angielskiego

18.               BOGUCKA MAGDALENA - obecnie; akompaniator

19.               BOGUSŁAWSKA-PIKUŁA TERESA

20.               BOHDANKIEWICZ DOROTA

21.               BORATYŃSKA MAŁGORZATA - obecnie; nauczyciel języka polskiego

22.               BOREK DANIEL - obecnie; nauczyciel wychowania fizycznego

23.               BUDZISZ LESŁAW

24.               CIECHANOWSKI MARIAN

25.               CIEŚLEWICZ TERESA

26.               CIUNELIS MARIA

27.               CHOJNACKA WANDA

28.               CZERWIŃSKA BRYGIDA

29.               CZERWIŃSKI LECH

30.               DĄBROWSKA-TWOREK EWA - obecnie; nauczyciel plastyki

31.               DOBAK MARIA

32.               DOBRZYŃSKI ANDRZEJ

33.               DOŁĘGA BEATA

34.               DOPIERAŁA JACEK

35.               DRĘŻEK AGNIESZKA

36.               DZIEKAN MARIANNA

37.               FEDASZ PIOTR

38.               FIJAŁKOWSKA RENATA

39.               FIKOWICZ WANDA

40.               FORNAL DANIELA

41.               FORTUNA GRAŻYNA - obecnie;  wicedyrektor;  nauczyciel matematyki

42.               GAJDECKA ŁUCJA

43.               GAŁAN EWA

44.               GAŁAN TOMASZ

45.               GIERYŃ GRAŻYNA

46.               GOSPODARCZYK ADAM - obecnie; nauczyciel historii

47.               GÓRNIK JACEK - obecnie; nauczyciel wychowania fizycznego

48.               GÓRSKA IWONA - obecnie; pedagog szkolny

49.               GNACIŃSKA KRYSTYNA

50.               GRĘŹLIKOWSKA CECYLIA

51.               GUZIK JADWIGA

52.               HRYCKOWIAN HELENA

53.               HYNDA BARBARA

54.               IWASZKO JOLANTA

55.               JACHNOWIEC CECYLIA

56.               JAGIEŁŁO MAŁGORZATA - obecnie; nauczyciel katecheta

57.               JAKUBOWSKA ALICJA

58.               JASTRZĘBSKA BARBARA

59.               JAWILAK KATARZYNA - obecnie; nauczyciel przyrody

60.               JEKEL BEATA

61.               JĘDRUCH RENATA

62.               JUCHNIK IRENA

63.               KACZANOWSKA KRYSTYNA

64.               KALINOWSKA WŁADYSŁAWA

65.               KAMIŃSKA MARIA - obecnie; bibliotekarz

66.               KANIA ELŻBIETA

67.               KANIEWSKI ADAM

68.               KARCZEWSKA WŁADYSŁAWA

69.               KASPROWICZ IWONA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

70.               KATZER NADZIEJA

71.               KAZUŁA BOŻENA

72.               KĄDZIOŁKA JUSTYNA

73.               KĄDZIOŁKA MARIA - obecnie; nauczyciel języka polskiego

74.               KĄTNA AGATA

75.               KIEŁB ANIELA

76.               KLASICKA MARIA

77.               KLIM MAREK - obecnie

78.               KLITYŃSKA ELŻBIETA

79.               KŁYSEWICZ URSZULA

80.               KNAJDROWSKI TOMASZ

81.               KOBYLCZAK MAŁGORZATA

82.               KONOPKA TATIANA

83.               KOŃCZAK-CYBULSKA GRAŻYNA

84.               KOŃCZAK HELENA

85.               KOŃCZAK ZOFIA

86.               KOPERA WITOLD - obecnie; nauczyciel wychowania fizycznego

87.               KOROBOWICZ DAGMARA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

88.               KOSACKA WIESŁAWA

89.               KOSTRZEWSKA KRYSTYNA

90.               KOWALEWSKA BARBARA

91.               KOZDĘBA MAŁGORZATA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

92.               KOZŁOW JADWIGA

93.               KOZŁOWSKA-GRUDA ANNA

94.               KOZŁOWSKA MARIA

95.               KRAJEŃSKA EDYTA

96.               KRAWCZYŃ MARTA

97.               KRAWIEC MARIOLA

98.               KRÓTKA ELŻBIETA

99.               KRUK ANDRZEJ

100.           KRUKOWSKA ELŻBIETA

101.           KRYMOWSKA EWA - obecnie; nauczyciel przyrody

102.           KRZYWDA ROMUALDA

103.           KRZYSZTOSZEK EWA

104.           KUCAL TERESA

105.           KUCHARSKA DANUTA

106.           KUJAWA KRYSTYNA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

107.           KURYŁO DOROTA - obecnie; akompaniator

108.           KWINTO MARIA

109.           LASKOWSKI STANISŁAW

110.           LEGUT IRENA

111.           LEGUT ZDZISŁAW

112.           LENARTOWICZ ANNA

113.           LEW IZABELA

114.           LEWANDOWICZ  JAN

115.           LIS HELENA

116.           LORENC BARBARA

117.           LUDWIKOWSKA WERONIKA

118.           ŁĄCKI STANISŁAW

119.           ŁUMIANEK KAROLINA - obecnie; socjoterapeuta

120.           MACIEJEWSKA ELŻBIETA

121.           MAGADZIA DANUTA

122.           MAJEWSKA DANUTA - obecnie; nauczyciel katecheta

123.           MARCHEWKA JOLANTA

124.           MARYCZ WANDA - obecnie; bibliotekarz

125.           MAZUR HALINA

126.           MAZUR-BIELSKA MARIANNA - obecnie; nauczyciel matematyki

127.           MENCEL MARIA

128.           MIARKA AGATA

129.           MOCIUN MARIA

130.           MOSKAL WIESŁAWA

131.           MRÓZ LEOKADIA

132.           MURAWSKI DARIUSZ - obecnie; nauczyciel wychowania fizycznego

133.           NADWORSKA IWONA - obecnie; nauczyciel techniki

134.           NAPORSKA BEATA

135.           NAWROCKA ZOFIA

136.           NEKRASOV IRYNA - obecnie; nauczyciel baletu

137.           NEKRASOV VALERIJ - obecnie; nauczyciel baletu

138.           NIEBIESZCZAŃSKA BEATA - obecnie; nauczyciel muzyki

139.           NIEDBAŁA KRYSTYNA

140.           NOWAK ANNA - obecnie; wychowawca świetlicy

141.           NOSKOV VLADIMIR - obecnie; nauczyciel baletu

142.           NYCZKA JUSTYNA

143.           OBARA AGNIESZKA - obecnie; nauczyciel języka angielskiego

144.           OBSZYŃSKA EWA

145.           ORAŃSKA SABINA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

146.           ORSKA TERESA

147.           OSMACZKA MARIJA

148.           PAKULSKA GRAŻYNA

149.           PAŁUBICKA MARIOLA

150.           PANASOWIEC MAŁGORZATA

151.           PANCER IWONA

152.           PASTERNAK LUDWIKA - obecnie; nauczyciel języka polskiego

153.           PAWŁOWSKA IWONA

154.           PAWŁOWSKA JADWIGA

155.           PILARSKA ZDZISŁAWA

156.           PIPOWSKA IRENA

157.           PIPOWSKA JOLANTA

158.           PLATA MAŁGORZATA - obecnie; wicedyrektor; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

159.           PŁACHTA BEATA

160.           PODGÓRSKA LIDIA

161.           PODREZ BARBARA

162.           PUCZYŃSKA ELŻBIETA

163.           PUŁA IRENA

164.           REMBOWSKA MARIOLA

165.           RĘBIŚ MARIA

166.           RINK LEOKADIA

167.           ROGACZEWSKA KALINA

168.           ROSIAK LIDIA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

169.           RUBIN ZUZANNA

170.           RUDECKA BEATA

171.           RYBCZYŃSKA AGNIESZKA

172.           RYKACZEWSKA GRAŻYNA

173.           RYMARKIEWICZ GRAŻYNA

174.           RYSZTAK JÓZEF

175.           RYTSZEL MARZENA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

176.           SAWA LEOKADIA

177.           SKLENARSKA MIROSŁAWA

178.           SKRZYPEK JADWIGA

179.           SŁAWIŃSKA BARBARA

180.           SIEBIELSKA ZOFIA

181.           SIUCHTA KRYSTYNA

182.           SKORUPSKA DOROTA

183.           SOBIERAJ IWONA

184.           SOCHA ZBIGNIEW

185.           SOJA DANUTA

186.           SOROKA MAŁGORZATA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

187.           STANISŁAWSKA ANGELIKA

188.           STARKOWSKA JADWIGA

189.           STECYNA CZASŁAWA

190.           STEFANIAK JANINA

191.           STOLARCZYK HELENA

192.           STUDZIŃSKA ZOFIA

193.           STYBURSKA JADWIGA

194.           SUDAKIEWICZ LEOKADIA

195.           SULIMA ANNA

196.           SYLDATK JADWIGA

197.           SZALATY ANDRZEJ - obecnie; akompaniator

198.           SZCZERBOWSKA MAŁGORZATA - obecnie; nauczyciel języka polskiego

199.           SZERSZEŃ ANTONINA - obecnie, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

200.           SZPICZAKOWSKA MIROSŁAWA

201.           SZUĆKO WALERIA

202.           SZULHAN KRYSTYNA

203.           SZYBA AGATA

204.           SZWARC EWA

205.           SZYCHLIŃSKA FELICJA

206.           SZYMAŃSKA GERTRUDA

207.           ŚWIĄTKIEWICZ ANDRZEJ

208.           ŚWIEBODA AGNIESZKA

209.           ŚWIDERSKA BARBARA

210.           ŚWIDROŃ ROZALIA

211.           TANDYRAK OLGA

212.           TERESZKIEWICZ ANDRZEJ

213.           THOMAS TERESA

214.           TKACZYK ANIELA

215.           TRZEBIATOWSKI MIECZYSŁAW

216.           TURCZYŃSKA HALINA

217.           UCHMAN LUTOSŁAW

218.           URBANIAK EUGENIA

219.           URBANIAK JUSTYNA

220.           UZIĘBŁO-PAWLACZYK ELŻBIETA

221.           WALENTYNOWICZ HENRYK

222.           WANDTKE-REMBAS ALICJA

223.           WASILEWSKA DANUTA - obecnie; nauczyciel matematyki

224.           WASILEWSKA-SAŁAPATA AGNIESZKA

225.           WAWRZYNIAK MARIOLA

226.           WEBER MAŁGORZATA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

227.           WESOŁOWSKA MARIOLA

228.           WĘGRZYN  KATARZYNA  - obecnie; nauczyciel języka niemieckiego

229.           WIELOWSKA IWONA

230.           WIJATKOWSKI MARIAN

231.           WILCZYŃSKA LEOKADIA

232.           WIŚNIEWSKA HELENA

233.           WIŚNIEWSKA MARZENA

234.           WIŚNIEWSKA REGINA

235.           WŁODARCZYK MARIOLA

236.           WOJEWODA BEATA - obecnie; nauczyciel kształcenia zintegrowanego

237.           WOJTKIEWICZ HENRYKA

238.           WOŁONTOWICZ WANDA - obecnie;  dyrektor;  nauczyciel języka polskiego

239.           WOŁUJEWICZ MIECZYSŁAW

240.           WÓJCIK ANNA - obecnie; nauczyciel matematyki

241.           WÓJTOWICZ RAFAŁ - obecnie; nauczyciel katecheta

242.           WRONIERSKA KAZIMIERA

243.           WRONOWSKA MARYLA

244.           WRZESIEŃ MAREK

245.           WYDZIAŁKOWSKA JADWIGA

246.           WYSOKA BARBARA

247.           ZAKRZEWSKA MARIA

248.           ZAKRZYŃSKA KATARZYNA

249.           ZAŁUSKA BOGUMIŁA

250.           ZAWADA KATARZYNA  - obecnie; nauczyciel języka angielskiego

251.           ZDRALEWICZ STANISŁAW

252.           ZIENIEWICZ GENOWEFA - obecnie; wychowawca świetlicy

253.           ZIOŁEK HANNA

254.           ZIOŁEK PIOTR

255.           ZŁOTOPOLSKA KRYSTYNA

256.           ŻABIŃSKA ANNA

257.           ŻEBROWSKA ELŻBIETA

258.           ŻUBER URSZULA

III      DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 
I  WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA SZKOŁY

Biblioteka

Integralną częścią szkoły od jej zarania jest biblioteka, którą prowadziły od początku Władysława Karczewska i Weronika Ludwikowska. W roku 1966 funkcję bibliotekarza przejęły Elżbieta Puczyńska oraz Łucja Gajdecka. W tamtym czasie księgozbiór liczył 4944 woluminy.

Obecnie liczy 18500 egzemplarzy.  Opiekę nad nim sprawują do chwili obecnej  od roku 1993 Wanda Marycz, a  od 1991 Maria Kamińska .

Spośród wielu zadań biblioteki szkolnej jednym z ważniejszych jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów i wyrabianie nawyków czytelniczych. Uczniowie są także systematycznie wdrażani do poszukiwania informacji, korzystania z różnych źródeł i poszanowania książek.

Bibliotekarze organizują konkursy czytelnicze, prowadzą lekcje biblioteczne, wystawy książek i ilustracji oraz wytworów dziecięcych, a także imprezy poświęcone twórczości pisarzy.

W roku 2008 przystąpiliśmy do akcji „Cała Polska czyta dzieciom", w ramach której bibliotekarze oraz nauczyciele czytali swoim podopiecznym ich ulubione książki.

Biblioteka oferuje uczniom i nauczycielom literaturę piękną, słowniki, czasopisma, książki popularnonaukowe, prasę codzienną oraz zbiory multimedialne.

Świetlica

Została uruchomiona w marcu 1959 roku. Jej pierwszym kierownikiem była Irena Legut.
W latach późniejszych opiekę nad dziećmi sprawowały m. in. Elżbieta Krótka, Małgorzata Plata, Wanda Beton, Katarzyna Zakrzyńska, Iwona Górska, Anna Bandalewicz. Od roku 1992 funkcję kierownika świetlicy pełniła Genowefa Zieniewicz, która do chwili obecnej jest wychowawcą razem
z Anną Nowak ( zatrudnioną od roku 1995). Rokrocznie uczęszcza do świetlicy około 120 uczniów
z klas I-III.

Wychowawcy świetlicy opiekują się dziećmi rodziców pracujących, uczniami oczekującymi na dodatkowe lekcje, prowadzą również zajęcia wyrównawcze. Starają się uatrakcyjnić czas wolny wychowankom, organizując zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy rekreacyjne. Pomagają też
w odrabianiu zadań domowych.

Świetlica szkolna.

Pedagog  szkolny

Pedagog współpracuje ze wszystkimi nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami wspierającymi działania wychowawcze i opiekuńcze. Od 1992 roku do chwili obecnej funkcję pedagoga szkolnego pełni Iwona Górska, wcześniej -  m.in. Helena Hryckowian i  Krystyna Siuchta.

Działalność pedagoga to szereg działań wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych,
a w szczególności:

ð        rozpoznawanie środowiska domowego uczniów wymagających specyficznej opieki i pomocy dydaktyczno-wychowawczej,

ð        przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego uczniów,

ð        udzielanie pomocy dzieciom w zakresie likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych,

ð        zapobieganie zjawisku uchylania się dzieci od obowiązków szkolnych,

ð        współpraca z wychowawcami i nauczycielami w pracy z uczniami wymagającymi szczególnej opieki wychowawczej,

ð        współpraca z instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (np. sądy rodzinne, Policja, Straż Miejska, MOPS, MPP-P),

ð        współorganizowanie akcji społecznych, profilaktycznych i charytatywnych,

ð        organizowanie pomocy materialnej potrzebującym dzieciom z obwodu szkoły.

Zajęcia logopedyczne

Na terenie szkoły od roku 2004 prowadzone są zajęcia logopedyczne głównie dla uczniów klas I-III. Na podstawie specjalistycznych wyników uczniowie z poważnymi wadami wymowy są objęci opieką logopedy, biorą udział w zajęciach i pracują indywidualnie pod kontrolą specjalisty.  Obecnie takie zajęcia są prowadzone przez Małgorzatę Sorokę.

Rada Rodziców

Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły odbywa się w ścisłej współpracy z Rodzicami, których reprezentował do 2001 roku Komitet Rodzicielski, a obecnie Rada Rodziców.

Włącza się ona w organizowanie imprez szkolnych (np. bale karnawałowe, uroczystość zakończenia roku szkolnego). Dofinansowuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze uczniów, zakup nagród oraz często sponsoruje kupno  pomocy dydaktycznych .

Pierwszym przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był Bogdan Ostrowski.

W ciągu pięćdziesięciu lat  funkcję tę sprawowali, m.in.: Z. Bruski, W. Góral, S. Stoper, W. Kryń, Stanisław  Wetchacz, Władysław Stachowiak, Krystyna Szyperska, Zenon Sobczyński,  Ryszard Giedrowicz,  Edmund Kasprzyk,  Zbigniew Izraelski, Mariusz Kozioł, a obecnie przewodniczącą Rady Rodziców jest  Małgorzata Bień.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Koła zainteresowań i osiągnięte sukcesy w pracy z uczniami:

Od początku swojej działalności szkoła stara się rozwijać uzdolnienia i zainteresowania uczniów w ramach różnych kół zainteresowań.

Od roku 1959 do 1987 działał w szkole chór prowadzony przez Krystynę Złotopolską.
W swej 28-letniej działalności chór szkolny Bursztynki i zespoły wokalne Żeglarki, Fregatki
i Koliberki brały aktywny udział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych, miejskich
i wojewódzkich. Za wysoki poziom artystyczny chór nagradzany był dyplomami i pucharami, m.in. zdobył I i II miejsca w Miejskich Przeglądach Pieśni, trzy Brązowe i trzy Srebrne Liry
za zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych.

Szkolne koło krajoznawcze prowadzone było przez Wandę Fikowicz, Zdzisławę Pilarską , Olgę Tandyrak, Genowefę Zieniewicz. Koło skupiało miłośników poznawania ojczystego kraju, jego kultury, historii, tradycji.

Uczniowie zdobywali wysokie lokaty na olimpiadach i konkursach przedmiotowych z geografii, do których przygotowywała ich Olga Tandyrak. W roku szkolnym 1988/1989 Leszek Piotrowski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, a rok później tytuł ten zdobył Wawrzyniec Mąkinia. Kolejną laureatką Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego była w roku szkolnym 1990/1991 Justyna Fleta, w roku 1993/1994
Adam Fleta, a w roku 1998/1999 Agnieszka Podpora.

W roku szkolnym 1998/1999 uczeń Zuzanny Rubin - Tomasz Ziss zajął II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Historycznym.

Kółko fizyczne prowadzone było przez Marię Klasicką, Lutosława Uchmana i Stanisława Laskowskiego. Uczniowie  w roku 1975 zajęli II miejsce w II Turnieju Wiedzy Fizycznej,
a w latach 1980-1984 zawsze brali udział w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym, zajmując wysokie miejsca w pierwszej dziesiątce. Byli to Krzysztof Wetchacz, Waldemar Firmanty, Jolanta Prądzińska, Tomasz Publicewicz, Bogumiła Kogut, Anna Gronkiewicz.

W ramach koła chemicznego uczeń Krystyny Szulhan - Krzysztof Krupiński zajął III miejsce
w I Wojewódzkim Konkursie Chemicznym Szkół Podstawowych
(1979r.), a w roku 1980 Leszek Wasilewski i Waldemar Krótki zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Na zajęciach koła biologicznego uczniowie przygotowywani byli m. in. do reprezentowania szkoły w konkursach . W roku 1974 Jakub Kopania zajął III miejsce w Konkursie Wiedzy Przyrodniczej (uczeń Krystyny Siuchty).

Koła języka polskiego skupiają uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie. Przez   szereg lat prowadzone są przez nauczycieli polonistów, wcześniej, m.in. Zdzisławę Pilarską, która dochowała się laureatów w Miejskim Konkursie Polonistycznym - w roku 1975 Ewa Janowicz i Danuta Kromer zdobyły III miejsce, natomiast 1977r. I miejsce zdobyły Wioletta Stachnowska i Halina Szmigulan, zaś II miejsce Małgorzata Szopińska.

W roku 1984/85  uczennica Marii Kądziołki Agnieszka Mąkinia zajęła I miejsce w Konkursie Polonistycznym.
Uczennica Iwony Pawłowskiej Marzena Rot w roku szkolnym 1996/97 zajęła  I  miejsce  w Olimpiadzie Języka Polskiego.

W roku szkolnym  2001/2002 uczeń Wojciech Prusiński prowadzony przez Ludwikę Pasternak był finalistą Małej Olimpiady Języka Polskiego. Z kolei w roku  2002/2003 Włodzimierz Karwowski został laureatem I Konkursu Humanistycznego na szczeblu  rejonowym (również podopieczny Ludwiki Pasternak).

W roku szkolnym 2006/2007 Małgorzata Boratyńska przygotowała uczennice klasy VI do Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.  Anna Rosiak i Anna Jestrabek zdobyły tytuł finalistek tego Konkursu. W tym samym roku szkolnym Anna Jestrabek zajęła III miejsce
w Małej Olimpiadzie Języka Polskiego
. Przygotowywana była również przez Małgorzatę Boratyńską.

Koła języka angielskiego i  niemieckiego rozwijają umiejętność komunikowania się
w językach obcych. Cieszą się popularnością i młodzież w nich chętnie uczestniczy. Bierze też aktywny udział w konkursach, w roku 1999/2000 uczeń Krzysztof Młudzik został laureatem Konkursu Języka Angielskiego, do którego przygotowała go Małgorzata Bogdan.

Koła matematyczne prowadzone były  przez szereg lat. Uczniowie szczególnie uzdolnieni  odnosili sukcesy w tej dziedzinie. Na  wyróżnienie zasługują Robert Ćwikliński i Grzegorz Krótki, którzy w 1982 r. zajęli I i III miejsca w Rejonowym Konkursie Matematycznym.
W 1982 r.  Wiesław Pajączek był laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Wszyscy przygotowywani byli przez Jadwigę Starkowską. Wioletta  Szachnowska w 1977 r. zdobyła III miejsce  w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym - przygotowywana była przez Zofię Studzińską.

W roku szkolnym  2004/2005  uczennica Grażyny Fortuny - Magdalena Czajka była finalistką Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Rokrocznie uczniowie naszej szkoły zdobywali i wciąż zdobywają wyróżnienia
i czołowe miejsca w Międzynarodowym Konkursie  „Kangur".

Koło przyrodnicze działa w naszej szkole od lat. W roku 1965 Krystyna Siuchta była założycielką Szkolnego Koła Ochrony Przyrody, na którym młodzież uczyła się właściwego stosunku do otaczającej przyrody.

Obecnie koło  prowadzone jest przez Katarzynę Jawilak i Ewę Krymowską.

„Przyrodnicy" angażują się w akcje o charakterze ekologicznym, współpracując z PGK, LOP, Nadleśnictwem Szczecinek i Manowo. Uczestniczą w konkursach organizowanych przez koszaliński oddział LOP-u. W roku 2003 zajęli I miejsce na najlepiej działające Szkolne Koło LOP.

Członkowie koła są współorganizatorami konkursów i apeli z okazji Dnia Ziemi, często organizują zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt w koszalińskim schronisku.

Zespół wokalny „Śpiewające Nutki" obecnie prowadzony przez Beatę Niebieszczańską działa
w szkole od roku 1990. Zespół i soliści od samego początku biorą udział w konkursach wokalnych organizowanych przez różne instytucje. Największym sukcesem było otrzymanie przez Michała Gunerkę wyróżnienia na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
w Szczecinie
w roku 2001.

Znaczące osiągnięcia solistek i zespołu wokalnego „Śpiewające Nutki":

o   wyróżnienie zespołu w Eliminacjach Powiatowych Przeglądu Piosenki Dziecięcej w 2004 r. oraz w 2008 r.,

o   II miejsce w Konkursie Piosenki Ekologicznej w 2005 r. (zespół),

o   II miejsce w Konkursie Piosenki Ekologicznej w 2006 r. dla Aleksandry Okuniewskiej,

Koło plastyczne swoją działalność rozpoczęło w roku 1962 . Prowadzone było przez Romualdę Krzywdę. W latach późniejszych kontynuowało swoją działalność. Dzieje się tak do dnia dzisiejszego.  Koło skupia uczniów nie tylko uzdolnionych, ale i tych, którzy wykazują zainteresowania plastyczne. Działalność ta zawsze widoczna była
w szkole - młodzież wykonuje dekoracje korytarzy oraz bierze udział w różnorodnych konkursach miejskich i rejonowych. Wielu uczniów zdobywało w nich wyróżnienia i  nagrody.   Najlepsi  spośród nich stali się absolwentami koszalińskiego Liceum Sztuk Plastycznych.

CIĄG DALSZY MONOGRAFII W CZĘŚCI II